Kas mes esame:

Mūsų tinklalapio adresas yra: http://chiaseklos.lt. Įmonė UAB Lirola Šilutės pl.19B Klaipėda 91107.

Bendroji informacija
UAB Lirola (toliau – Duomenų tvarkytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad UAB „Lirola“ teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokius asmeninius duomenis renkame ir kodėl tai darome:

1.1 Tiesiogiai kliento pateikta informacija. www.chiaseklos.lt parduotuvėje pirkti prekes leidžiama tik registruotiems asmenims. Registracijos metu prašoma pateikti vardą, pavardę, telefono numerį, adresą. Ši informacija reikalinga įvykdyti kliento užsakymą.
1.2 Informaciją, kaip naudojate www.chiaseklos.lt internetinę parduotuvę:
Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).

Slapukai

Jei Jūs turite paskyrą ir prisijungiate mūsų tinklalapyje, mes sukuriame laikiną slapuką, kuriame įrašoma, ar Jūsų naršyklė priima slapukus. Šis slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos ir yra ištrinamas kai uždarote savo naršyklę.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Kokiais tikslais renkame informaciją apie Jus?

Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
Siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis.*
Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pavyzdžiui: kurjerių tarnyboms ar kitoms įmonėms, pristatančioms siuntinius, bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota.
Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota.
Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus.
Atvejai, kai galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba UAB Lirola įmonės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Įdiegėme patikimas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais.
Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos kreipkitės šiais kontaktais:
UAB Lirola
el. pašto adresu: sekloschia@gmail.com
Tel.Nr. +37068126323
Šilutės pl. 19B Klaipėda